Kakato 吞拿魚、雞

Mop$14

  • 品牌: Kakato
  • 型號: 708
  • 商品庫存: 可預購

- +

KAKATO「卡格」
吞拿魚、雞
成份:
• 吞拿魚白肉 37%
• 雞肉 16%
• 多醣膠 1%
• 水分 46%

 

成分分析:
• 水分 86%(最大值)
• 蛋白質 11%(最小值)
• 脂肪 0.5%(最小值)
• 灰質 2%(最大值)
• 纖維 0.3%(最大值)
• 醣 0.2%
• 牛磺酸 0.02%
• 熱量 (ME) 44 kcal/100g

發表評論

登錄註冊 後查看評價!

相關商品

Kakato 雞、牛肝、蔬菜

Kakato 雞、牛肝、蔬菜

Mop$22

Kakato 雞、三文魚、蔬菜

Kakato 雞、三文魚、蔬菜

Mop$22

Kakato 雞、吞拿魚、蔬菜

Kakato 雞、吞拿魚、蔬菜

Mop$22

Kakato 雞、蔬菜

Kakato 雞、蔬菜

Mop$22

Kakato 吞拿魚、紫菜

Kakato 吞拿魚、紫菜

Mop$14

Kakato 吞拿魚、蝦

Kakato 吞拿魚、蝦

Mop$14

Kakato 吞拿魚、芝士

Kakato 吞拿魚、芝士

Mop$14

Kakato 雞、芝士

Kakato 雞、芝士

Mop$14

Kakato 吞拿、鯖花魚

Kakato 吞拿、鯖花魚

Mop$14

Kakato 三文魚、吞拿魚

Kakato 三文魚、吞拿魚

Mop$14

Kakato 吞拿魚

Kakato 吞拿魚

Mop$14

Kakato 雞柳

Kakato 雞柳

Mop$14

Kakato 杞子燉雞

Kakato 杞子燉雞

Mop$22

Kakato 雞、南瓜

Kakato 雞、南瓜

Mop$14

Kakato 三文魚、魚湯

Kakato 三文魚、魚湯

Mop$14

Kakato 牛肉慕絲

Kakato 牛肉慕絲

Mop$14

Kakato 雞、牛肉絲

Kakato 雞、牛肉絲

Mop$14

Kakato 雞、牛、糙米、菜

Kakato 雞、牛、糙米、菜

Mop$14

Kakato 吞拿魚慕絲

Kakato 吞拿魚慕絲

Mop$9

Kakato 雞肉慕絲

Kakato 雞肉慕絲

Mop$9

標籤 罐頭, 濕糧, Can, wet food